Kontakt / Lokacija

+387 (0) 57 32 14 55 restoran@ribnjaktoplik.ba Vuka Karadžića 250, 71123 Istočno Novo Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Facebook Instagram TripAdvisor
Back to top

Wine & Dine

"Čini mi se da su naše tri osnovne potrebe: za hranom, za sigurnosti i za ljubavi, toliko izmiješane da ih više ne možemo razdvojiti." Mary Frances Kennedy Fisher. Podrumi Vukoje 1982” se, već četvrtu deceniju, bave ograničenom proizvodnjom vrhunskih vina i alkoholnih pića a sa Restoranom Toplik imaju posebno romantičan odnos. Naša riba uz vrhunska vina je zaštitni znak Toplika.